Lider ve Öncü Müşteri İlişkileri Merkezi

Enera Danışmanlık ile tanışan şirket öncelikle operasyonel süreçlerde maliyet düşürmeye odaklanarak karlılığını artırmak istemiştir. Oldukça yüksek olan müşteri memnuniyet rakamlarından hiçbir taviz vermeden yapılacak olan verimlilik çalışmaları şirketin en hayati süreci olan hizmet sunulması sürecine odaklanmıştır.

Altı Sigma uygulamasına başlarken kurulan sağlam altyapı ile, günümüzde Altı Sigma uygulaması ile çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılan az sayıdaki şirketlerden biri olmuştur.

Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak eğitimlerinin tamamlanması ile devam eden projeler Enera tarafından desteklenmiş ve birkaç milyon $ düzeyinde net maddi kazanç elde edilmiştir. Proje getirilerinden oluşturulan havuz, projelerde rol alanlar ile tüm şirket çalışanlarına prim olarak dağıtılmış ve böylece Altı Sigma kültürü çalışan memnuniyeti ve büyük kazançalar üretmeye devam etmiştir.

Bu uygulamada, liderlik, altyapı ile doğru destek ve danışmanlık faktörlerinin en iyi noktada buluşması ile bu yüksek hedeflerin yakalanması mümkün olmuştur. Şirket, Altı Sigma çalışmalarını genişleterek sürdürmekte, bir taraftan yeni Yeşil ve Kara Kuşaklar yetiştirirken diğer taraftan da Altı Sigma’yı diğer grup şirketlerine yaymak üzere çalıştaylar düzenlemektedir.