Ticari Soğutucu Sektöründe Türkiye ve İhracat Lideri

Süreç iyileştirme çalışmalarına önce Altı Sigma ile başlayan bu kurum, şirket yapısında öncelikle nereleri iyileştirmeleri gerektiği ve iyileştirilecek konulardaki problemlerin ne büyüklükte olduğunu görebilmek amacıyla ilk aşamada “Süreçlerle Yönetim: Kurumsal Bütünlük” çalışmasına başlamıştır.

Bu çalışma öncesinde çalışanlar, görev tanımları içerisinde yer alan ve kendi departmanlarındaki görevlerinin yanısıra, günlük iş akışları dışında farklı süreçlerin içerisinde de ek çalışmalar yapmakta, ancak yıl sonunda sadece kendi görev kapsamları ile ilgili performans değerlendirmesine tabi tutulmaktaydılar.

Süreç beklentilerinin tanımlanmasıyla, hangi konularda iyileştirme yapılmasının öncelikli olduğu ve problemin büyüklüğü ölçülebilir hale geldi. Şirket hedefleri, süreç, bölüm ve çalışanların hedeflerine kadar indirgenerek, yapılan en ufak bir iyileştirmenin, performansın gözden kaçmayacağı, sayısal, ölçülebilir bir sistem kuruldu.

Bu sistem sayesinde çalışanların performans değerlendirmesi görev tanımlarında yer almayan ancak etkili olduklarına karar verilen tüm süreçler için yapılmaya başlandı. Bu şekilde şirket içindeki gerçek performansları ölçülebilir hale gelirken, çalışanların farklı süreçler içerisindeki başarıları yüksek oranda motivasyon yaratmaya başlarken, başarısız tarafları ise düzeltilmek üzere tespit edilebilir bir değer halini aldı.