Türk Savunma Sanayinin Lideri Altı Sigma ile Dünya Liginde Oynuyor

General Electric, Lockheed Martin, Raytheon gibi savunma sanayinin devlerine parça ve sistemler üreten firma, Altı Sigma uygulamaya karar vermiştir. Kurumun üst yönetimin çok güçlü liderliği ile başlayan çalışmalar, sistemin şirket içinde kalıcı olması için öncelikle güçlü bir altyapı ve liderlik sisteminin kurulmasına odaklanmıştır.

Yapılan Altı Sigma çalışmaları zaman içinde alınan ihalelerde ve yapılan işlerde kendini göstermiş ve şirket dünyanın en büyük savaş uçak üretim konsorsiyumuna ABD dışından ana tedarikçi olarak katılan ilk firma olmuştur. Altı Sigma ile başalayan çalışmalar zaman içinde Süreçlerle Yönetim sisteminin de kurulması ile devam etmektedir.

Savunma sanayi dışında doğal gaz sayaçları da üreten firma, bu konuda da Türkiye’nin en büyük 2 firmasından biridir. Yurt dışında da çok önemli yatırım ve iştirakleri olan bu operasyon, yapmakta olduğu hassas üretim sebebiyle Altı Sigma çalışmalarına ağırlık vermiş ve üretim, tedarik zincir yönetim süreçlerinde kritik iyileştirmeler yapmış, ciddi, net parasal kazançlar elde edilmiştir.