Türkiye’de ve Dünya’da bir İlk : Güneydoğu Anadolu’da bir Devlet Hastanesi

Türkiye sağlık sektörünün içine girdiği hızlı değişim sürecini en erken farkeden hastane yönetimi ve yerel yetkililer, hastanede çok hızlı ve dinamik bir dönüşüm başlatılmadığı taktirde ciddi sorunlar yaşanacağını görmüşlerdi. Bir taraftan SSK hastanelerinin kapatılarak Devlet Hastanelerine bağlanması, diğer taraftan SSK’lı ve Bağ-kur’luların istedikleri özel sağlık kuruluşlarına da gitme haklarının doğması tüm sektörde ciddi bir rekabetin doğmasına ve hasta memnuniyetinin en önemli kriter haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

Altı Sigma’ya başlamadan önce birimler arası süreçlerini yönetmenin ve hasta memnuniyeti için kritik göstergeleri tanımlamanın ve ölçmenin önemini gören hastane yönetimi işe böyle bir altyapı kurarak başlamaya karar vermiştir. Yaklaşık 1,5 yıl süren Süreçlerle Yönetim: Kurumsal Bütünlük çalışması ile öncelikli olarak hastane personelinin sürekli sirkülasyonu, gelen hastaların bitmeyen şikayetlerinin azaltılmasını hedeflemiştir.

Hastanelerde tanımlanmış birimlerin dışında sürekli müdahelede bulundukları farklı süreçlerin farkına varmalarına yardımcı olan bu çalışma ile hastaneye ait tüm kilit performans metrikleri belirlenmiş, ölçüm sistemleri kurulmuş ve bir sene gibi uzun bir takip döneminden sonra, Altı Sigma uygulamalarına başlanmıştır. Takip döneminin uzun tutulması yönetim tarafından istenmiş, böylece tüm ihtiyaçların daha doğru, net ortaya çıkacağına inanmışlardır. Bu inançla Altı Sigma uygulamalarına başlanmıştır. Yeşil Kuşak eğitimleri ile başlatılan projeler kurumun hasta memnuniyeti, ameliyathane kapasitesi, poliklinik bekleme süresi gibi en kritik ve can alıcı konularına odaklanmıştır.

Dünyada birçok örneği bulunan, Türkiye’de ise ilk olan bu uygulama ile diğer hastaneler de Altı Sigma’ya başlamamaları halinde, aslında kolaylıkla geliştirebilecekleri ve çözebilecekleri birçok sorunun her geçen gün daha da artarak kendilerine zarar vereceğini göreceklerdir.