Türkiye’nin En Bilinen ve Kalite Odaklı Acil Sağlık Hizmetleri Şirketi

Firmada yaşanan yönetim değişikliği ile beraber çok yüksek büyüme ve karlılık hedefleri belirleyen şirket bu çabalarını Süreçlerle Yönetim ve Altı Sigma çalışamaları ile desteklemeye karar vermiştir.

Kurumda, müşterinin sadece acil sağlık hizmeti bekleyen hasta olduğu düşünülürken, farklı kanallardan müşteri yaratılabileceğinin keşfedilmesi hızlı büyümeye sebep olduğu için, büyüme içinde meydana gelen sorunların daha iyi yönetilmesi adına böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Hızla büyürken tanımlı işlerin farklı şekilde gerçekleşmesi, tüm süreçlerinin tekrar tanımlanması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir.

Öncelikle şirket içinde kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla departmanlararası süreçlerin yönetiminin güçlendirilmesine ağırlık verilmiş ve tüm temel süreçler ve bunların performans göstergeleri tanımlanmıştır. Daha sonra bu göstergeler düzenli şekilde ölçülmeye ve performansı izlenmeye başlanmıştır. Performans iyileştirme ihtiyacını vurgulayan göstergelerin ortaya çıkmaya başlaması ile Altı Sigma çalışmalarına hız verilmiş ve öncelikli göstergelerde iyileştirme projeleri tanımlanmıştır. Aynı dönemde DMAIC eğitimi almaya başlayan Yeşil ve Kara Kuşaklar, üst yönetim tarafından tanımlanan bu projeleri yönetme sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Cirosu her yıl katlanarak büyüyen şirkette yapılan ilk projelerin yıllık ortalama kazancı beklenenin çok üzerinde gerçekleşmiştir.