Yapı Kimyasalları Sektörünün Lideri

Enera ile çalışmaya başlayan firma da öncelikle mevcut durum analizi yapıldı. Yapılan bu analiz çalışmasından sonra firmaya en uygun olan yöntemler tespit edilerek uygulanmasına başlandı. 6 Sigma ile 2002 yılında tanışan ve çalışmalarına başlayan kurum, ilk dalgada yetiştirdiği Kara ve Yeşil Kuşaklar ile lojistik, üretim ve satış süreçlerinde projeler yaparak başladı.

Şirket içinde ortak bir lisan, bir kültür yaratmasına çok önem veren şirket yönetimi bu hedefini 6 Sigma ile başardı. Kara Kuşak sayısını belli seviyeye getirdikten sonra Yeşil Kuşak adedini hızla artırmaya başladı. Bugün şirketin farklı lokasyonlardaki işletmelerinde onlarca Yeşil Kuşak hem proje tanımlıyor, yönetiyor ve sonuçlarına sahip çıkıp iyileştirmeleri gerçekleştirerek şirketin milyonlarca lira kazanç elde etmesini sağlıyor.

Altı Sigma çalışmasına paralel olarak Süreçlerle Yönetim yaklaşımını da 2004 yılında benimseyen şirket, Kurumsal Bütünlüğü Sağlamak vizyonuyla, tüm süreçleri departmanlararası bir anlayışla tanımladı ve yönetmeye başladı. Çalışmalar sırasında, farklı şehirlerde bulunan işletmelerinden katılan çalışanlarla merkez arasında, iş akışlarının daha net tanımlandığı bir sistem oturtuldu. Şirketin, farklı şehirlerde merkezlerinin bulunmasından dolayı meydana gelen problemler, aksaklıklar, yapılan süreç tanımlamaları ve ölçülebilen süreç metrikleri sayesinde hızlı bir biçimde Altı Sigma iyileştirme projelerine veya direkt iyileştirmelere dönüştürülmeye başlandı.

Şirket çalışanlarının memnuniyet seviyesini artıran bu çalışma sonunda performans yönetim sistemleri revize edildi ve tüm birimleri ile senkronize hareket edebilen, değişen stratejik hedefler için kendini yenileyebilen bir şirket haline geldi. Devam eden Altı Sigma projeleri ile şirket büyümekte, ayrıca şirkette, veriye dayalı analiz etme ve karar verme becerisi gelişen çalışan sayısı hissedilir derecede artmaktadır. Bu da şirket içinde ortak bir lisan doğmasını ve kurumda tam bir güçbirliği oluşmasını sağlamaktadır.