Yorumlar

Enera Yaklaşımı ile tanışan ve uygulayan iş sahiplerinin yaşadıkları değişimleri kendi yorumları ile okuyabilir, kendinizden birşeyler bulabilirsiniz.

Genel Müdür ve Grup Başkanı - Savunma Sanayi Şirketi, Sektör Lideri

“Altı Sigma’nın diğer programlardan en büyük farkı finansal ölçülebilirliğinin olması. Altı Sigma sayesinde şirketimizde problemlere sistematik yaklaşıyor, çözüm odaklı hareket ediyoruz. Yani hep konuşulan Kültür Değişimi’ni gerçekleştiriyoruz. Enera Danışmanlık ile birlikte götürdüğümüz çalışmaların başarısı Grubumuzdaki diğer şirketlerin de oldukça ilgisini çekmiş ve o şirketler de konuyla ilgili çalışmalara başlamış durumdadırlar.”

Direktör - Madeni Yağ Üretim Şirketi, Sektör Lideri

“Bugün geldiğimiz noktada Altı Sigma’yı karmaşık problemleri kolayca çözme, daha rekabetçi olma, karlılığımızı artırma, müşteri beklentilerini karşılama ve stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda temel bir yönetim modeli olarak algılıyoruz. Dünyadaki başarılı Altı Sigma uygulamalarının ardındaki en kritik faktörler olan altyapının kurulması ve liderlerin hazırlanmasında Enera’nın önemli katkıları oldu ve kısa zamanda başarılı sonuçlar elde ettik. Uzmanlık ve tecrübeleri ile projelerin başarı ile sonuçlanmasını sağladılar.”

Grup Başkanı – Beyaz Eşya Üreticisi, Sektör Lideri

“6 Sigma’nın şirketin tüm süreçlerine adapte edilebilen, hedeflerle yönetimi verimli şekilde uygulanabilir kılan bir yönetim sistemi olduğunu düşünüyoruz. Enera’nın da bu konuyu sadece teknik bir eğitim değil, bir yönetim sistemi olarak kabul etmiş olması başarılı bir işbirliği içinde olmamızı sağlamakta. Şirket olarak danışmanlık aldığımız firmalar arasında bize somut fayda/getiri sağlayan nadir bir örnek olduğunu görüyoruz.”

Grup Başkanı – Beyaz Eşya Üreticisi, Sektör Lideri

“….Bizi kalabalıktaki diğer şirketlerden ayıran şeyin çalışanlarımız ve birinci sınıf 6 Sigma uygulamamız olduğuna inanıyorum. 6 Sigma, Caterpillar için ne de inanılmaz bir başarı hikayesi oldu. 6 Sigma artık iş yapış şeklimiz.  Kaliteyi yönetirken, kayıpları ortadan kaldırırken, maliyetleri azaltırken, yeni hizmet ve ürünler yaratırken, geleceğimizin liderlerini geliştirirken ve şirketi karlı bir şekilde büyütürken artık 6 Sigma’yı kullanıyoruz. Karşımıza çıkan zorluklarla mücadele ederken 6 Sigma’yı kullanabileceğimiz yeni yollar buluyoruz. Liderlik ekibimiz, 6 Sigma’yı şirketimizin DNA’sına yerleştirmek için var güçleriyle çalışıyor. Aynı zamanda bu uygulamayı bayi ve tedarikçilerimizde de başlattık, bugüne kadar 500’den fazlası 6 Sigma’yı iş yapış şekilleri haline getirdiler.”

Firma Sahibi ve Genel Müdür – Hizmet Sektörü

“Enera Yaklaşımı ile tanıştığım dönemde şirketimi kapatmak üzereydim. İşimizi daha üst seviyelere taşımak için almayı planladığımız kalite belgelerini almış olmamıza rağmen beklediğim büyümeyi bir türlü yaşayamıyordum. Varolan müşterilerimiz rakiplerimize daha yakın durmaya başlamışlardı. Sürekli, bir gün işe aldığım bir kişinin ya da bir durumun tüm bu süreci değiştireceği ve karlı bir şirkete dönüşebileceğim beklentisi içindeydim. Elbette böyle olmadı. Siz şirketiniz için birşeyler yapmaz, sorunların üzerine gitmezseniz, atılım yapmak yerine her gün daha da bocalar ve binbir emekle kurduğunuz şirketinizi kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Enera Danışmanları tarafından şirket içinde yapılan çalışmalara başlangıçta ön yargı ile yaklaşmış olsam da tüm bu süreçler öncelikle şirketime objektif bir gözle bakmamı ve sorunları net bir şekilde görmemi sağladı. Çalışanlarımın memnuniyeti büyük oranda arttı, buna paralel olarak, yapılan işerin kalitesi arttı ve beraberinde müşteri memnuniyetimiz % 100 artış gösterdi. Müşteri memnuniyeti direkt olarak ciromuza etki etti. Tavsiye üzerine gelen müşteriler ile yaptığımız ciro, önceki dönemlerde kaybettiğimiz müşterilerin cirolarını da geçti.”