Biz

Kurulduğumuz 2001 yılından bu yana pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, onlara yönelik yeni hizmetler ve yaklaşımlar geliştirerek rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırıyoruz.

25 yıldır dünyada birçok şirketin büyük kazançlar elde etmesini sağlayan Altı Sigma, Yalın Düşünce, Değer Akışı Yönetimi, Doğru Performans Yönetimi sistemlerinin güçlü yönlerini birleştirerek üstün Enera Yaklaşımı ile, sizler için bir karlılık aracına dönüştürüyoruz.

Enera Yaklaşımı

Enera olarak, dünyada hiçbir danışmanlık firmasının yapmadığı şekilde Altı Sigma ve Yalın Üretim metodlarını şirketinizin ihtiyacına ve önceliklerine göre harmanlayarak uyguluyoruz. Amacımız, belli bir metodun uygulanmasına odaklanmak yerine ihtiyacınıza en uygun müdahaleyi yapıp maliyetlerinizi düşürmek ve karlılığınızı artırmaktır.

  • Enera Yaklaşımı Uygulama Odaklıdır : Ekip olarak gelir, ihtiyaçlarınızı dinler, sürecinizi analiz eder, iyileştirilmesi gereken noktaları tespit eder ve etkinliği tüm dünyada kabul edilen Yalın Üretim ve Altı Sigma metodlarını kullanarak çözümler oluşturup bunların hayata geçirilmesini sağlarız.
  • Enera Yaklaşımı Sonuç Odaklıdır : Ürün geliştirme sürelerinizi %75, üretim akış sürelerinizi %90, üretkenlik oranlarını %100, hata oranlarını %80, stokları %90, alan kullanımını %50, iş kazalarını %50 mertebelerinde iyileştirmenizi sağlarız.
  • Enera Yaklaşımı Minimum Kaynak Gerektirir : Eğer insan kaynağı olarak sıkışık bir şirketseniz, iyileştirme projelerine ayıracak fazla kaynağınız yoksa, ihtiyaç duyduğunuz müddetçe bu çalışmalara liderlik eder ve sonuçların alınmasını sağlarız.
  • Enera Yaklaşımı Önce Sizin Kazanmanızı Sağlar : Bizimle çalışmanın daha ilk yılında, yapacağınız yatırımın en az 10 katını kazanacağınızı garanti ediyoruz.
  • Enera Yaklaşımı Japonya kökenlidir : Tüm Enera ekibi olarak Japon Kaizen kültürü ile eğitildik. Gücümüzü bilgi, tecrübe ve uygulama, hareket odaklı olmaktan alıyoruz.

Enera Ekibi

Enera Danışmanları Altı Sigma ve Yalın Üretim konularında dünyadaki en iyi uygulamalar içinde yetişmiş, bu uygulamaları yönetmiş daha sonra bu becerilerini hem yerel hem de çokuluslu firmalarda kullanmış kişilerdir.

Danışmanlarımızın Altı Sigma birikimi dünyadaki en etkin uygulamalardan sayılan Dow Chemical, General Electric, Cooper Standard ve Ford kültürlerine dayanmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce Kara ve Yeşil Kuşak yetiştirmiş, yine yüzlerce yöneticiye Altı Sigma çalışmaları konusunda rehberlik yapmışlardır. Yaptığımız uygulamalar sonucu müşterilerimiz milyonlarca liralık finansal kazancın yanısıra, sağlıklı bir Sürekli İyileştirme kültürü içinde çalışmaktadırlar.

Danışmanlarımızın Yalın Üretim birikimi bu işin dünyadaki çıkış noktası ve kaynağı olan Toyota kültürü ile şekillenmiştir. Danışmanlarımız, Yalın Üretim kavramının kaynağı olan Toyota’nın Türkiye ve Japonya fabrikalarında yıllarca yaptıkları uygulamalar ile Toyota Üretim Sistemlerini özümsemiş daha sonra da farklı şirketlerde yaptıkları uygulamalar ile bu konuda Sensei (Uzman) noktasına gelmişlerdir. Ayrıca Toyota Üretim Sistemlerinin kurucusu Taiichi Ohno korumasında bir uzmanlık merkezi olan Shingijutsu Institute ile yakın işbirliği içinde olan danışmanlarımız bu konudaki gelişmeleri ve dünyadaki en başarılı uygulamaları birinci elden takip etmektedirler.