İhtiyacınız

Gelirleri Artırmak

Problem: Kapasitemiz dolu gözüküyor, daha fazla üretebilsek satacağız ancak üretimi artıramıyoruz. Bu dönemde kapasite artışı için yatırım yapmak da istemiyoruz. Mevcut Kaynaklar ile Daha Fazla Üretmenize yardımcı oluyoruz.

Problem: Müşteri memnuniyetini tam olarak ölçemiyoruz ancak son zamanlarda bir düşüş olduğunu hissediyoruz. Şikayetler artıyor, alternatif tedarikçilere daha yakın durduklarını görüyoruz, satış kaybı yaşıyoruz. Müşteri Memnuniyetini Artırmanıza yardımcı oluyoruz.

Problem: İnovasyonda sıkıntı yaşıyoruz; yeni ürün geliştirme sürecimiz beklediğimiz sonuçları sağlayamıyor, yeni ürünlerin çıkması çok uzun zaman alıyor ve genelde satışları düşük kalıyor. İnovasyonun Önündeki Engelleri Kaldırmanıza yardımcı oluyoruz.

Maliyetleri Düşürmek

Problem: Maliyetlerimiz yüksek; yeni iş alırken zorlanıyoruz, zorlayıp işi aldığımız zaman da karlılığımız düşük oluyor, hatta bazen beklenmedik problemler olduğunda zarar edebiliyoruz. Maliyetleri Düşürmenize yardımcı oluyoruz.

Problem: Kaynaklarımızı verimli kullanamıyoruz, süreçlerimizde çok fazla kayıp var. Makina ve insan kapasitemiz de gereğinden fazla olabilir. Tüm bunlar maliyetlerimizin artmasına sebep oluyor. Verimliliği Artırmanıza yardımcı oluyoruz.

Problem: Hem bitmiş ürün, hem de hammadde ve yarı mamül stoklarımız yüksek, ancak azaltmak için fikir birliği sağlayamıyoruz. Ne üretim, ne satış, müşteri şikayeti artar diye stokları indirmek istemiyor. Stokları Düşürmenize yardımcı oluyoruz.

Performansı Doğru Yönetmek

Problem: Bölümlerin ve kişilerin performansını ölçmekte ve yönetmekte sıkıntılar yaşıyoruz, bir sorun olduğunda herkes başkasını suçluyor, iletişim ve sahiplenme zayıf. Müşteri Odaklı Performans Yönetimi ile size yardımcı oluyoruz.