Şirketlere Tam Destek Projesi

Dilerseniz, Verimlilik Testi değerlendirmenize uygun olarak Enera’nın sürdürmekte olduğu “Şirketlere Tam Destek Projesi” kapsamında, aşağıdaki süreç iyileştirme projelerimizden yararlanabilirsiniz.


A. İlk Teşhis & Tanı

Test sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, şirketinizin genel durumunu, mevcut sıkıntı ve problemlerini görüşmek ve neler yapılabileceği hakkında bilgi almak için bir danışmanımız ile görüşme yapabilirsiniz.

İlk Teşhis & Tanı görüşmesi için bize ulaşın.


B. Tam Check-Up

a. 5 Süreçte tam kapsamlı Operasyonel Mükemmellik Denetimi.
Denetimin yapılacağı süreçler Stratejik Planlama, İnsan, Sürekli İyileştirme, Planlama ve Kontrol ile Yeni Ürün Geliştirme süreçleridir. Bu denetim sonucunda her bir süreç için ayrı değerlendirme raporu düzenlenerek operasyonel mükemmellik düzeyi tespit edilecektir.

b. Şirketin kritik bir ürün veya hizmet grubunda Değer Akış Analizi.
Seçilecek bir ürünün veya hizmetin Tedarik Zinciri çok detaylı şekilde analiz edilerek mevcut durumda olan kayıplar gösterilecek, gerekli iyileştirmeler ve bunlardan elde edilecek kazançlar ortaya koyulacaktır.

c. Her iki çalışmanın sonuçlarının ışığında, şirketinizin performansını iyileştirmek için tamamen size özel bir Yol Haritası oluşturulacak ve sunulacaktır.

Check-Up çalışması için bize ulaşın.


C. Mini Check-Up

a. Şirketin kritik bir ürün veya hizmet grubunda Değer Akış Analizi.
Seçilecek bir ürünün veya hizmetin Tedarik Zinciri çok detaylı şekilde analiz edilerek mevcut durumda olan kayıplar gösterilecek, gerekli iyileştirmeler ve bunlardan elde edilecek kazançlar ortaya koyulacaktır.

b. Bu çalışmanın sonucunda, şirketinizin performansını iyileştirmek için tamamen size özel bir Yol Haritası oluşturulacak ve sunulacaktır.

Mini Check-Up çalışması için bize ulaşın.