Uzmanlığımız

Altı Sigma

Şirketler Altı Sigma’yı genellikle maliyetlerini düşürmek, gelirlerini artırmak, hataları ve süreçlerindeki değişkenliği azaltmak ve üretim kapasitelerini artırmak için kullanırlar. Altı Sigma, şirketlerin performanslarını iyileştirmeye odaklanan...

Yazının Devamı »

Yalın Düşünce

Yalın Üretim uygulaması yapan şirketlerde üretim akış süresinde %90, üretkenlikte %100, stoklarda %90, ürün geliştirme süresinde % 400, ve kapasitede %50 iyileştirme sağlandığı görülmektedir. Yalın Üretim uygulayan şirketler maliyet ve verimlilikte sağlanan iyileştirmelerin ötesinde...

Yazının Devamı »

Enera Yaklaşımı

Tüm dünyada Altı Sigma ve Yalın Üretim, rakip sistemler olarak algılanır. Enera olarak bu güçlü metodları, müşterilerimizin ihtiyacına göre harmanlayarak uyguladık ve elde edilen kazançları maksimize ettik. Dünyada bir ilk olan bu yaklaşım ile...

Yazının Devamı »

Değişim Yönetimi

Uyguladığımız tüm sistemlerin ortak noktası hepsinin köklü bir değişimi hayata geçiriyor olmalarıdır. Değişim olan yerde muhakkak direnç olur. Bu direncin aşılması yönetici ve çalışanların değişimin gerekliliğini hissediyor olmalarına bağlıdır. Değişim Yönetimi yaklaşımı ile bu direnci nasıl aşacağınızı...

Yazının Devamı »

Doğru Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi, şirketteki tüm birimlerin "sistemin bütününü" görmesini sağlayacak ortak bir lisan oluşturur. Enera danışmanları tarafından geliştirilen bu sistem, departmanları kendi işlerine odaklı izole birer silo gibi hareket etmekten çıkarıp...

Yazının Devamı »