Nasıl Uygulanır?

Altı Sigma uygulamasının merkezinde, şirket çalışanlarından bazılarının TÖAİK olarak da kısaltılan problem çözme ve proje yürütme metodu konusunda uzmanlaşmaları yatar. Bu kişiler aldıkları eğitimin uzunluğuna göre Yeşil Kuşak veya Kara Kuşak olarak adlandırılırlar. TÖAİK, bu metod içinde bulunan 5 farklı aşamanın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır;  Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol.

Altı Sigma, proje düzeyinde TÖAİK metodolojisini kullanırken, yönetim düzeyinde de net tanımlı ve oturmuş bir uygulama metodu kullanır. Buna göre şirket için en öncelikli süreç problemleri Liderlik Ekibi, Süreç Sahipleri, Şampiyon tarafından birer proje olarak tanımlanır ve Yeşil veya Kara Kuşaklara verilir. Kuşak’lar da kendilerine verilen bu konuyu TÖAİK metodunu kullanarak kalıcı şekilde iyileştirerek maliyetleri düşürür, gelirleri ve müşteri memnuniyetini artırırlar.

Altı Sigma, kronik problemlere kalıcı çözümler bulmaya odaklı bir çalışma olduğu için şirketlerde ciddi bir değişim ve dönüşüm fırsatı yaratır. Bu dönüşümü olabildiğince dengeli ve uzun soluklu hale getirebilmek için Altı Sigma içinde Değişim Yönetimi, Üst Yönetim Destek, Proje Tanımlama, Altyapı Kurulması gibi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı modüller uygulanır.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.