Problem Çözme Metodu - TÖAİK

Çok Güçlü Bir Problem Çözme Metodu

toaik-metodolojisi

Y = f(x)
Bir çıktının oluşması için girdilere ihtiyaç olması gibi, bir problemin oluşması için de çeşitli sebeplerin bir araya gelmesi gerekir. Bu sebeplerden bazıları problemin oluşmasında çok etkili olurken, diğerleri daha az etkiye sahiptirler. Bir problemin oluşmasına en çok hangi faktörlerin sebep olduğunu bilmeden yapılan iyileştirme çalışmaları genellikle hayal kırıklığı yaratırlar. Çünkü herkes sorunun ortadan kalkacağını sanırken, gerçek kök sebep iyileştirilmediği için sorun tekrar ortaya çıkacaktır. Geleneksel problem çözme yaklaşımları, deneme yanılma yaklaşımı ile tecrübeye dayalı bir şekilde sebepleri elediği için kalıcı bir çözüme ulaşmak çok uzun sürer ve maliyeti de yüksek olur.

TÖAİK Metodu, tecrübenin yanısıra, ağırlıklı olarak veriye dayalı, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla problemleri analiz etmenize ve kök sebepleri bulmanıza yardımcı olur. Böylece bir problemi, en düşük maliyetle ve en yüksek getiriyi sağlayacak optimum noktada çözmeniz mümkün olur.

Tanımlama: Şirket içinde yaşanan bir sorunun, bir fırsatın ölçülebilir, net ve açık bir şekilde proje olarak tanımlandığı aşamadır.

Ölçme: Bu sorun ya da fırsatın mevcut durumda hangi düzeyde olduğunun veri ile teyid edildiği, potansiyel finansal kazançlarının daha net hesaplandığı ve olası sebeplerin ortaya çıkartıldığı aşamadır.

Analiz: Olası sebeplerden hangilerinin bu sorun veya fırsat üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunun veriye ve istatistiki analize dayalı şekilde ispat edildiği aşamadır.

İyileştirme: Sorun veya fırsat üzerinde etkili olduğu ispat edilen sebeplerden en öncelikli olanlar üzerinde iyileştirme çalışmalarının yapıldığı ve olumlu sonuçların görüldüğü aşamadır.

Kontrol: Süreç sahibine, yapılan çalışmalar sonucunda performansı iyileştirilmiş olan süreçte izlenmesi gereken kritik göstergeleri anlatan bir kontrol planının sunulduğu aşamadır.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.