Roller ve Sorumluluklar

Altı Sigma ekip çalışması ile başarılı olur.

Altı Sigma bir ekip çalışmasıdır, tek başına bir departmanın veya şirketten birkaç kişinin çabası ile sağlanacak faydalar çok kısıtlı kalacak, proje kısa ömürlü olacaktır. Altı Sigma’da amaç, şirketten mümkün olan en fazla sayıda çalışanı bu programa dahil etmek ve onların da kendilerini bu değişimin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaktır.

  • Şampiyon:  Altı Sigma programının başarılı olmasından sorumlu olan kişidir. Genel Müdür adına tüm projeyi yönetir.
  • Liderlik Ekibi:  Altı Sigma Şampiyonu ile departman Müdürlerinden oluşur. Görevi, yapılacak projeleri seçmek ve bölümler arasında kesintisiz iletişim sağlamaktır.
  • Kara ve Yeşil Kuşaklar: TÖAİK eğitimini alarak projeleri yöneten şirket çalışanlarına verilen isimlerdir. Uzak doğu sporcuları gibi disiplinle bir metodu uygulayarak uzmanlık kazanırlar, değişimin öncüsü olurlar.
  • Sarı Kuşak: Kara ve Yeşil Kuşaklara projelerinde destek olan konu uzmanlarıdır.
  • Finans Temsilcisi: Projelerden elde edilen kazanımların finansal etkilerini hesaplar ve üst yönetime raporlar. Projelerin getirilerini izler.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.