Yönetim Sistemi

Altı Sigma bir eğitim paketi değildir.

Altı Sigma uygulamasının merkezinde, Kara ve Yeşil Kuşaklara eğitimi verilen TÖAİK metodu olmakla beraber kalıcı değişim ve başarı için eğitimlerden daha fazlası gerekir.

Altı Sigma, kronik problemlere kalıcı çözümler bulmaya odaklı bir yönetim sistemi olduğu için şirketlerde ciddi bir değişim ve dönüşüm fırsatı yaratır. Bu dönüşümü olabildiğince dengeli ve uzun soluklu hale getirmek ve şirkette kişilerden bağımsız kalıcı bir mekanizma oluşturmak için 3 alanda  yetkinliklerin geliştirilmesi gerekir. Bunlar;

Altı Sigma çalışmasının başarısı, şirket üst ve orta düzey yöneticilerinin bu sistemi ne kadar sahiplendiğine ve değişimi ne kadar istediklerine bağlıdır. Değişim zordur ve hemen hiç kimse durduğu yerde değişmek istemez. Değişmek için, bunun gerçekten gerekli olduğuna inanmak gerekir.

Yönetim Farkındalık çalışmalarının amacı üst ve orta düzey yöneticilere Altı Sigma sisteminin amacı, araçları, güçlü yönleri, şirket stratejisi ile uyumu konularında bilgi vermek, bu süreçte kendilerine düşen sorumlulukları aktarmak, değişimin gerekliliğini hissetmelerini sağlamaktır. 2001 yılından beri yaptığımız Altı Sigma uygulamalarının hepsinde bu farkındalığı yaratmayı başardığımız için elde edilen kazançlar yüksek olmuş, istenen değişim gerçekleşmiştir.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.