Değişim Yönetimi

İster Altı Sigma, ister Yalın Üretim olsun, şirketinizde alışılmış birçok uygulamayı, iş yapış ve düşünme şeklini sorgulayacak, gerekiyorsa değişmesi için zorlayacaktır.

Değişim olan yerde muhakkak değişime karşı bir direnç olacaktır. Bu direncin aşılması, yönetici ve çalışanların, değişimin gerekliliğini ne kadar hissettiklerine ve ne kadar hemfikir olduklarına bağlıdır.

Bunun için öncelikle istenen, şirket içinde paylaşılan amaçlar yaratmak ve taahhütlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Paylaşılan ihtiyaçlar yaratıldığı zaman, değişimin önemi ve kritikliği onaylanmış öncelik haline dönüşür. Taahhütler gerçekleştiği zaman da değişim, süreç sahiplerinden gerekli destek ve kaynağı sağlamış olur.

Bu değişim sürecinde şirket çalışanlarının desteklenmesi, nasıl değişeceklerini ve kendilerinden ne beklendiğini çok iyi anlıyor olmaları gerekmektedir. Aksi durumda, beklenen direnç kendini çok farklı şekillerde gösterecek, eğer yönetim buna karşı hazırlıklı ve donanımlı değilse, bu direnci tanımlama ve yönetme konusunda zorluklar yaşayacak, bu da çeşitli sıkıntılara yol açacaktır.

Değişimi nasıl yöneteceğiniz konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.