Şirketler Niye İhtiyaç Duyar?

Bugünün iş dünyasında halen, kökleri sanayi devrimine dayanan “Kitle Üretimi” mantığı hakimdir. Talebin, arzdan fazla olduğu, pazarların gümrük duvarları ile korunduğu ve sürekli büyüdüğü zamanlarda şirketler sadece daha fazla üretmeye, yani Kitle Üretimine odaklanmışlardır.

Kitle Üretimi her bir parçanın veya işin olabildiğince büyük miktarlarda yapılmasına dayanır. Büyük parti üretimi stokları artırmakta, yüksek stoklar ise bir taraftan maliyet yaratırken diğer taraftan her türlü probleme karşı emniyet vazifesi gördüğü için rehavet yaratıp sorunları çözme kültürünün gelişmesine engel olmaktadır.

Bu anlayışın sonucu olarak, sadece kendi çıktılarına ve hedeflerine odaklanan departmanlar müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarından kopmuş, müşteriye değer taşıyan sürecin tamamını gören kimse kalmamıştır. Bu bakış açısı şirketlerin kazançlarını da kısıtlar, çünkü tüm kaynaklar büyük hacimli üretim yapmaya yönelik tasarlandığı için küçük miktarlarda gelen talepler geri çevrilir veya çok geç bir teslim tarihi verildiği için müşteri kaçar.

Bugün birçok firmada müşterilerin kararsızlığından, siparişlerini değiştirmesinden şikayet edilmektedir. Ancak müşterinin neden böyle davrandığı pek düşünülmez. Artık müşteriden şikayet etmek yerine ona daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetle nasıl hizmet edebiliriz diye bakmak gerekmektedir.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.