Yalın Düşünce: Felsefesi ve Amacı

Yalın Düşünce, temelleri 1950’li yıllarda Japonya’da Toyota fabrikalarında atılan, daha sonra sağladığı yüksek kazançlar sayesinde tüm dünyaya uygulanmaya başlanan bir felsefedir.

Yalın Düşünce’nin temel amacı, bir süreçteki israfları yok ederek ürün ya da hizmetin müşteriye ulaşana kadar geçirdiği toplam süreyi kısaltmaktır. Bu süre kısalınca, müşteri memnuniyeti, para dönüş hızı ve kalite artar, stoklar azalır. Tüm bunların sonucu olarak da maliyetler düşer ve şirketin karlılığı artar.

Yalın Düşünce’de israf, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi ve müşteriye sunulması sırasında müşterinin bir bedel ödemek istemeyeceği, müşteriye herhangi bir fayda sağlamayan her şeydir. Tasarımdan sevkiyata ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki 7 Temel İsrafın  yok edilmesi ile müşteri memnuniyetinin artırılması, nakit akışının hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenir.

Örneğin bir üretim şirketinde, ürüne dönüştürmek için satın alınan hammaddenin bitmiş ürün olup müşteriye ulaşmasına kadar geçen süre haftalar, bazen ayları bulmaktadır. Diğer taraftan, bu ürünün üretimesi için harcanan gerçek katma değerli süre dakikalar veya saatler en fazla birkaç gün sürmektedir. İşte aradaki farka sebep olan tüm faaliyetler israftır ve şirketin maliyetlerinin yüksek olmasına sebep olur.

Hizmet sektörlerinden örnek vermek gerekirse; bir bankada veya sigorta şirketinde bir müşteri başvurusuna cevap verilmesi bazen haftalar sürebilmektedir. Ancak bu cevap için harcanan gerçek işlem süresi sadece dakikalar sürmektedir. Aradaki fark, müşteri için memnuniyetsizlik şirket içinse hem maliyet hem de gelir kaybı demektir.

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.