Yalın Düşünce’nin Temel Kavramları

yalin-evi

5 Temel Prensip

  • Değer: Yalın Düşünce’nin başlangıç noktası. Müşterinin ihtiyaçlarının, doğru zaman, fiyat ve kalitede karşılanmasını sağlayan ürün ya da hizmet özellikleri.
  • Değer Akışı: Bir kavramın ürüne dönüşmesine, oradan da son kullanıcısına ulaşmasına kadar geçen ve genellikle yüksek oranda israf içeren süreç.
  • Sürekli Akış: Bir değer zincirindeki israfların ortadan kaldırılarak, müşterinin bedel ödemeye hazır olduğu değerin, tam istediği zamanda, doğru kalite ve maliyet ile sunulması.
  • Çekme: Değerin, yani ürün veya hizmetin, müşteri tarafından kaynağından çekilmesini öngörür. Çekme, sonraki aşamalarda yer alan müşteri istemeden, sürecin önceki aşamalarında hiçbir şekilde ürün ya da hizmet üretilmemesi anlamına gelir. Çekme uygulandığında stoklara gerek kalmaz, istenmeyen üretimin yol açtığı hurda ve fireler engellenir.
  • Mükemmellik: Yalın Üretim’de Kaizen, yani sürekli iyileştirme mantığı hakimdir. Varılan seviyenin her zaman daha iyisi vardır, iyileştirme sürekli bir yolculuktur ve mükemmelliğe ulaşmak için sürekli daha iyisi için çalışılır.

7 Kayıp (Muda)

7-kayip-muda

Enera Yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.